GWARANCJA

Program gwarancyjny FlexiShield PPF

Reflek Technologies’ w ramach programu gwarancyjnego zaświadcza, że wszystkie produkty FlexiShield są wolne od wszelkich wad fabrycznych
w ciągu 10 lat od dnia instalacji na lakierowanych powierzchniach.
Gwarancja pokrywa jedynie te wady, które są efektem niewłaściwego procesu produkcyjnego tzn. blaknięcie, zmiana koloru i żółknięcie, pękanie, rozwarstwianie i powstawanie bąbli.
Defekty będące skutkiem niewłaściwej instalacji i uszkodzeń lakieru w wyniku poważniejszych zarysowań, stłuczek, korozji, aktów wandalizmu czy działań siły wyższej nie są włączone do obowiązującej gwarancji.
Prosimy o rejestrację produktu poprzez wypełnienie poniższego formularza w celu zapewnienia sobie sprawnej i szybkiej obsługi w wypadku zgłoszenia reklamacyjnego.
Wymiana wadliwego produktu jest jedyną formą rekompensaty oferowaną w ramach programu gwarancyjnego i będzie realizowana jedynie w oparciu o rzetelny dowód zakupu u autoryzowanego dystrybutora.
Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne powinny być kierowane w pierwszej kolejności do autoryzowanego dystrybutora lub aplikatora. Jedynie w sytuacjach gdzie takowa prośba została rozpatrzona negatywnie zostanie ona ponownie przeanalizowana przez Reflek Technologies a wadliwe produkty wymienione przez producenta.

    FORMULARZ REJESTRACJI


    Dane klienta
    Vehicle Information
    FrontOklenie w całościBumperFendersDoorsRocker PanelsQuarter PanelsHoodTrunkRoof
    Przeczytaj instrukcję użytkowania, ,zobacz IMG